Kontakt

   

Mestengo Sp. z o.o.

ul. Wiśniowa 6

35-113 Rzeszów

tel. 698 548 769

[email protected]

Oddział w Warszawie

ul. Suwak 4

02-672 Warszawa

tel. 530 311 907

[email protected]


Dane firmy

NIP: PL8133678834

REGON: 180987067

KRS: 0000465365

fax. 17 717 37 34

Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Kapitał zakładowy 5.000 zł w pełni wpłacony


Copyright © 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Mestengo.